”7 cm” Slimdrive Automatikserie för slagdörrar

Slimdriveserien innehåller även ”7-cm-klassens” slagdörrsystem. Som alla Slimdriveautomatiker utmärker den sig genom en unik låg bygghöjd på bara sju centimeter och en tydlig designlinje. Slimdriveautomatik lämpar sig särskilt för användning på smala profiler och vid små utrymmen. Objektspecifika lösningar är lätta att förverkliga

Slimdrive