USB – Programmeringsadapter

USB – Programmeringsadapter


GEZE automatiska dörrsystem är väl rustade inför framtiden tack vare uppdateringsbara digitala DCU-styrningar.

Inte bara nya mjukvaruversioner med utvidgad funktionalitet, utan även speciell mjukvara för särskilda användningar kan enkelt överföras i befintliga DCU-styrningar. Du behöver GEZE USB-programmeringsadapter och styrningsspecifika programmeringsmjukvara för kopplingen mellan din dator och en DCU-styrning. För att kunna upprätta anslutning mellan din Windows-dator och en DCU-styrning behöver du

  • GEZE USB-programmeringsadapter
  • DCU-Speciell programvara och blinkande mjukvara
  • DCU-Speciell programvara


Programvara och blinkande mjukvarufilerna kan laddas ner från GEZE:s kundportal (registrering krävs).


Produktegenskaper:

  • Lämplig för styrningarna: DCU1, DCU1 NT, DCU2, DCU5, DCU6, DCU7, DCU8
  • Anslutning till en dator via USB-kontakt
  • Kabellängd: 3 m


För tillförlitlig drift av en automatisk dörr är valet av lämplig kontroll inslag av avgörande betydelse.