GEZEconnects

GEZEconnects


GEZE automatiska dörrsystem med Bluetoothteknik

Trådlös förbindelse! Bluetooth är en internationellt standardiserad kortdistansradio med upp till tio meters räckvidd. Mjukvaran GEZEconnects (Download GEZEconnects V4.4) möjliggör en trådlös förbindelse per Bluetooth mellan en dator och GEZE:s automatiska dörrsystem. Genom en intuitiv grafisk yta kan dörrsystemets alla inställningar bekvämt genomföras, lagras, skickas per e-post och överföras som protokoll till ett textbearbetningsprogram. Diagnosfunktioner visar dörrsystemets viktigaste funktionsparametrar i realtid, varigenom störningar kan kännas igen och avhjälpas på ett ögonblick.


Ytterligare fördelar hos denna moderna radioförbindelseteknik

  • Enkel koppling mellan dörrsystem och datorer, genom Bluetooth och snabbare datautbyte.
  • Intuitiv användning gör att komplicerade handböcker blir överflödiga.
  • Alla inställningar kan lekande lätt avlägsnas och övertas för ytterligare dörrsystem. På så sätt kan en kundspecifik profil antas, förvaltas och försändas elektroniskt.
  • Komfortabel dokumentation av idrifttagnings-, underhålls-, och diagnosprotokoll och alla erforderliga statistiska data.
  • Lösenordsskydd mot obefogade ändringar av driftsparametrar och underhållsdata.


Omständlig parametrisering hör gårdagen till, idag gäller GEZEconnects!