Downloads

GEZE ServiceTools

GEZE ServiceTools

För professionell användning

Den modernaste dörrautomatiken från GEZE flyttar automatiska dörrsystem säkert och komfortabelt. De kan anpassas flexibelt och till de mest olika användarbehoven. Dessutom kommunicerar de med andra apparater, som t.ex. brandlarmsanläggningar, och övertar styrningsuppgifter i byggnadssystemet.

Tekniken som ligger bakom den här självständigheten, är inte alltid en enkel uppgift för byggnadstekniker, eftersom de måste behärska en mängd olika parametrar. GEZE ServiceTools underlättar ditt handhavande av automatiska dörrsystem, så att de kan ställas in snabbare och enklare.