Downloads

Downloads

GEZE-laserskanner GC 342

GEZE GC 342 för säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005

GEZE GC 342 är en ”medkörande” sensor för säkring av slagdörrar med en bredd på upp till 1 600 mm i överensstämmelse med gällande standarder. Funktionsprincipen baseras på aktiv infraröd laserteknologi och på optisk triangulation. GC 342 lämpar sig främst för bredda dörrar, svåra golvförhållanden (t.ex. torkmattor, metallskenor, mörka och absorberande golv) och särskilt för dörrar med genomgående vertikalt handtag.

För särskilt skydd på huvud- och innerstängningskant finns ett finmaskigt detektionsfält, som ger ett brett registreringfält över hela dörrbredden. Dessutom har sensorn en väggavbländning som säkerställer högsta säkerhet även hos dörrar som kör mot väggar. Sensorn lär automatiskt in sin omgivning med hjälp av en inlärningskörning. Med endast ett sensorsystem säkras alla GEZE slagdörrsautomatiker vid dörrbladsbredder på upp till 1 600 mm. GC 342 erbjuder fördelar inte bara vid montering och idrifttagande – inställningar som gränssnittets position, omgivning, golvtyp och säkring av innerstängningskant kan genomföras bekvämt via DIP-brytare.

Produktspecifikationer:

  • Objekt- och väggavbländning i närheten av den fullständiga dörröppningen
  • Optimal säkring av dörren över hela dörrbredden - säkringsfältet på huvudstängningskanten utökas automatiskt beroende på dörrvinkel
  • Integrerad säkring av innerstängningskanten på båda dörrsidorna
  • Automatiserad inlärning av systemet via knapp
  • Säkerhet även vid svåra golvförhållanden (t.ex. dörrmatta, metallskena, mörka eller absorberande golv, glansiga eller våta kakelplattor, gallerdurk)
  • Mindre förpackningsstorlek underlättar lagerhållning och transport

Information om beställning samt produktuppgifter finns i produktbroschyren GEZE aktiveringsenheter och sensorer.