Imprint

Adress:

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
187 11 Täby
Sverige

Organisationsnummer: SE556081377501

Tel  + 46 8 732 34 00
Fax + 46 8 732 34 99
E-post: sverige.sespamfilter@gezespamfilter.com
Internet: www.geze.se 

 

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna hemsida är en översikt och baseras på information som vi antar är pålitliga och korrekt. Det är inte GEZEs mening att hemsidan skall användas som den primära källan för att inhämta information, utan som ett komplement till informationen från våra representanter.

GEZE friskriver sig från allt ansvar för att information och rekommendationer på denna webbsida är riktig och uppdaterad och GEZE kommer heller inte att hållas ansvarig för förlust eller skada (även gällande vårdslöshet) som uppstått som ett resultat av eller för att kunden litat på sådan information eller rekommendationer (förutom i den mån där lagstadgat ansvar ej kan uteslutas).

GEZE är ett registrerat varumärke och dess logo får endast användas med tillstånd från företaget.

Vid användande av fotografier eller bilder som laddas ner från vår webbsida skall GEZE anges som källa. Nedladdningar från webbsidan får inte ändras på något sätt.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalytisk service som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics använder “cookies”, vilka är textfiler placerade i din dator, för att hjälpa webbsidan analysera hur sidan används. Informationen som skapas av cookies om din användning av webbsidan (inklusive din IP adress) kommer att lagras av Googles på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i avsikt att utveckla din användning av webbsidan, sammanställda rapporter på webbsideaktiviteter för webbsideoperatörer och förse annan service relaterad till webbsideaktiviteter och internetanvändning.  Google kan också vidarebefordra denna information till tredjepart där detta krävs enligt lag, eller där tredje part innehar informationen som Google’s ombud. Google kommer inte att associera din IP adress med någon annan data som innehas av Google.  Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämplig inställning på din webbläsare, men då fungerar eventuellt inte webbsidan fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till insamling av data av Google enligt processerna ovan.

 

All använda bilder/fotografier måste publiceras med märkningen ©GEZE GmbH samt namnet på fotografen (exempel: Fotograf XY för GEZE GmbH).

 

GEZE Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till GEZE GmbH:

Postadress
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
D-71226 Leonberg

Gatuadress
Reinhold-Vöster-str.  21-29
D-71229 Leonberg

Företagsledning:
Brigitte Vöster-Alber (ordförande)
Andrea Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Gerald Haas
Tomislav Jagar

Chairman of the supervisor board:
Professor Dr. Dr. Ulli Arnold

Registry office Stuttgart HRB 250329
VAT Reg. No. DE 184430446

Telephone:  +49/7152/203-0
Fax:             +49/7152/203-310
e-mail:         marketing-services.de@geze.com

Internet:      www.geze.com

Dataskyddspolicy hos GEZE

Tack för att du besöker GEZE:s webbplats och för att du visar intresse för vår företagsgrupp och våra produkter.

Vi fäster största vikt vid din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. När du besöker vår webbplats kan du känna dig trygg och vara säker på att vi tar hänsyn till din personliga integritet även när vi behandlar dina personuppgifter. Data som samlas in när du besöker vår webbplats behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Dataskydd och IT-säkerhet är en viktig del av vår företagspolicy.

Våra dataskyddsprinciper gäller inte för andra operatörers webbplatser, även om du hittar länkar till dessa på våra sidor. Beakta därför dataskyddsbestämmelserna från respektive operatör när du lämnar vår webbplats.

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden gällande en specifik eller specificerbar person, till exempel namn, adress, e-postadress och liknande.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi som standard den IP-adress som du har tilldelats av din leverantör samt besökets datum och varaktighet. Dessutom sparas den webbsida från vilken du besöker oss, samt de sidor som du besöker hos oss. Detta sker på ett anonymiserat sätt.

Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dessa för oss, till exempel i samband med en registrering, en undersökning, en prisoffert eller fullgörandet av ett avtal.

 

Användning och vidarebefordring av personuppgifter samt ändamålsbegränsning

GEZE använder dina personuppgifter i den omfattning som krävs för teknisk administration av webbplatsen, hantering av kunder, genomförandet av egna undersökningar och marknadsföring.

I detta sammanhang skulle vi även vilja använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och för att kunna ställa frågor. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt ber vi dig att meddela oss detta. Då spärrar vi dina uppgifter så att de inte kan användas för detta ändamål. Mer information hittar du på respektive webbsida.

Anställda och agenturer som vi har gett i uppdrag att behandla dina uppgifter är självfallet skyldiga att beakta våra bestämmelser om förtrolighet samt den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). För övrigt vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till tredje part utanför GEZE. Undantag görs endast om vi enligt gällande nationell lagstiftning är skyldiga att vidarebefordra dina personliga uppgifter till statliga myndigheter.

 

Cookies

Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. De underlättar navigeringen och ökar användarvänligheten på webbplatsen.

Vi använder oss av cookies för att fastställa kundernas preferenser, utforma vår webbplats på ett optimalt sätt och identifiera särskilt populära områden av vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa webbplatsen bättre till våra besökares behov och förbättra den information som vi tillhandahåller här. Vi använder cookies även för att fastställa om du har besökt vår webbplats från din dator vid ett tidigare tillfälle. I detta sammanhang är det endast den cookie som sparats på din dator som identifieras.

Om du aktivt har angett personuppgifter sparas även dessa som cookies. Detta är exempelvis fallet vid lösenordsskyddade sidor där dina inloggningsuppgifter fylls i automatiskt.

Du kan använda vår webbplats även utan cookies eller radera redan sparade cookies. Detta gör du i inställningarna för din webbläsare, där du kan tillåta, blockera eller radera cookies. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen i så fall kanske inte går att använda.

 

Google Analytics

För att genomföra statistiska undersökningar och behandla uppgifter använder GEZE Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – nedan kallat Google). Även Google Analytics använder cookies. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google använder dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter för webbsideoperatörer och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra. Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, såvida detta krävs enligt lag eller såvida den tredje parten bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter hos Google. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google bearbetar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök kan du när som helst motsätta dig att dina uppgifter används på detta sätt i fortsättningen (opt-out). Detta sker genom att en opt-out-cookie sparas på din hårddisk. Denna cookie används endast för att vi ska kunna identifiera att du inte vill att vi ska spara och analysera dina uppgifter. Tänk på att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan hittas på den dator där den har sparats. Om du raderar cookies eller använder en annan dator eller en annan webbläsare måste du ställa in opt-out-alternativet igen.

Klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie för Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Säkerhet

GEZE har vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda samtliga uppgifter (dvs. även uppgifter från dig som sparats hos oss) mot manipulering, förlust, förstörelse och åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt och vi håller alltid jämna steg med den tekniska utvecklingen.

 

Informationsrätt

I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att veta vilka av dina personuppgifter som vi har sparat hos oss. Om du är registrerad användare erbjuder vi dig möjligheten att låta radera eller ändra dina uppgifter, respektive att själv ändra eller radera uppgifterna. Om vi trots våra ansträngningar att hålla insamlade uppgifter uppdaterade har sparat felaktig information om dig, kommer vi att korrigera denna på din begäran.

Om du har förslag eller frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår dataskyddsansvarige, som även kan hjälpa dig med upplysningar eller klagomål.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig hos GEZE:

                E-post: datenschutzspamfilter@gezespamfilter.com

                Tfn: 0049/7152/203-0

GEZE GmbH

- Stichwort Datenschutz -

   Reinhold-Vöster-Straße 21-29

   71229 Leonberg

Tyskland