Vi stödjer dig i din utveckling!

GEZE projektrådgivning

Vi erbjuder arkitekter, planerare, entreprenörer och byggherrar ett brett utbud av tjänster - nationellt och internationellt. Vi står till förfogande med detaljerad produktinformation, i ditt kontor eller på  på byggnadsplatsen.

Med GEZE projektrådgivning erbjuder vi dig största möjliga nytta och ger dig målinriktade råd.  Vår rådgivning börjar med utformningsplanen och räcker hela vägen till objektets färdigställande. Vi erbjuder dig också en AfterSales service. Vi koordinerar gränssnitten mellan de olika delarna. På så sätt sparar du kostnader och tid.
Vi lämnar naturligtvis också rådgivning för dina helt individuella lösningar. GEZE speciallösningar står till förfogande med mångårig erfarenhet från planering till realisering av dina projektspecifika lösningar.