Intelligent fastighetsdrift för smart teknik - Det nya systemet för fastighetsautomation, GEZE Cockpit: komfort, säkerhet och effektivitet


Ökad komfort i våra arbets- och hemmiljöer, effektiv, säker och hållbar fastighetsdrift: med det nya systemet GEZE Cockpit för fastighetsautomation kan automatiska systemkomponenter inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE och andra tillverkare kopplas ihop i nätverk, styras centralt och övervakas noggrant. BACnet, den vanligaste kommunikationsstandarden inom fastighetsautomation hanterar interoperabilitet. GEZE Cockpit kan användas som ett fristående system för fastighetsautomation, eller integreras i ett större system för fastighetsdrift.

Den webbaserade tillämpningen för komplexa dörrbehov

GEZE Cockpit rekommenderas speciellt för funktionsbyggnader som kongresshallar, sjukhus, laboratorier, kontorsbyggnader eller varuhus, där kraven på att hantera och skydda automatiska dörrar varierar beroende på klockslag. Om till exempel flerfunktionsdörrar styrs med olika driftslägen ('permanent öppen', 'automatisk', 'butiken stänger') under dagen, och som säkra nödutgångar nattetid, gör GEZE Cockpit-nätet det möjligt att övervaka och hantera dörrarna och ändra driftsläget eller tidsstyrda funktioner med fjärrstyrning. Det går snabbt och enkelt att lokalisera oönskade dörrfunktioner, larm och störningar, och motåtgärder kan vidtas omedelbart.

Fotos: GEZE GmbH

Rätt programvara för blixtsnabba reaktioner

Med GEZE Cockpit kan upp till 62 GEZE-produkter kopplas ihop i ett nätverk – karusell- och skjutdörrsystem, nödutgångssystem, fönster och fönstergrupper, elektriska slutbleck eller motorlås. Navet i GEZE-nätverket är BACnet-fastighetsstyrningen, som kan installeras tillsammans med de olika GEZE-programvarupaketen. Konfigurationsprogramvaran GEZE Cockpit BASIC är förinstallerad för att integrera systemet i ett större system för fastighetsdrift. Förutom grundläggande inställningar (t.ex. nätverksinställningar, användarhantering, enhets- och fastighetskonfiguration, dataskydd), garanterar grundpaketet att alla anslutna dörrar och fönster kan bekräftas och visas på exakt rätt plats i byggnaden.

Med programvarupaketen GEZE Cockpit VISU och GEZE Cockpit VISU+ kan GEZE Cockpit användas som ett fristående system för fastighetsautomation:

Med paketet GEZE Cockpit VISU kan även aktuell situation och funktion för dörrar och fönster registreras i ett grafiskt, överblickbart gränssnitt, så att funktionerna kan ändras med en knapptryckning. När man skapar så kallade scener kan flera enheter styras samtidigt – antingen med en knapptryckning eller tidsstyrt.

Med paketet GEZE Cockpit VISU+ kan användarna konfigurera enskilda övervakningsfunktioner och larm, som de kan få information om via mejl: 'mejltjänsten' garanterar att alla dörrar och fönster kan övervakas utan visuell besiktning. En stor fördel för fastighetschefer och säkerhetspersonal – de kan få information om förändrade situationer, larms eller fel från alla områden, och reagera omedelbart, till exempel om nödöppningsknappen på en nödutgång aktiveras i ett varuhus, om en dörr öppnas av någon som inte är auktoriserad på ett vårdhem nattetid eller om en dörr i en offentlig byggnad inte är låst efter stängningstid på kvällen.

Programvaran i GEZE Cockpit är webbläsarbaserad, så det går att komma åt informationen med vilken utrustning som helst som har IP – dator, surfplatta eller smartphone. Datautbyte mellan GEZE Cockpit och de integrerade dörrarna och fönstren sker via BACnet-gränssnittsmodulen IO 420.