INDUSTRY AWARD 2018: GEZE är en av de bästa - GEZE automatiserar tillverkningsprocesser världen över genom att använda minimala kvantiteter av smörjmedel


Hos GEZE börjar hållbarhetsarbetet i produktionen, på alla anläggningar runtom i världen. Användningen av kylande smörjmedel har helt avskaffats i tillverkningen av överliggande dörrstängare. Det imponerade på juryn för INDUSTRY AWARD (INDUSTRIEPREIS) 2018: GEZE, som är specialister på dörrar, fönster och säkerhetsteknik samt fastighetsautomation, hamnade återigen bland de bästa i kategorin Produktionsteknik och maskinteknik efter 2017. Dessutom ingår innovation som en del av bedömningen för INDUSTRY 2018: Både prisbelönta och speciellt avancerade deltagare finns med i sammanställningen av innovativa produkter och lösningar för mellanstora företag.

Hållbart, effektivt och ekonomiskt
Processautomation med minimala kvantiteter av smörjmedel innebär att det inte behövs några kylande smörjmedel. Endast en mycket liten mängd av en luft/oljeblandning behövs. Det säkerställer hållbara, effektiva och ekonomiska förhållanden vid alla GEZE:s tillverkningsanläggningar världen över. Den nya tekniken och dess tillhörande processautomation gör det möjligt att reducera såväl produktionsområdet som cykeltiderna och underhållskostnaderna.  Det förekommer ingen kontaminering genom fina partiklar från kylande smörjmedel. Det ökar verktygens livslängd. Även avfallshanteringen av kylande smörjmedel elimineras. Det bidrar till hållbarheten och skyddar miljön och minskar även förbrukningen av vatten och koldioxid i anslutning till den nya tekniken. Dessutom reduceras tilläggskostnaderna: det behövs varken inköp av kylande smörjmedel, drift av separata reningsverk eller användning av högtryckspumpar för kylning av verktyg.

Marc Alber, teknisk chef på GEZE och Jasmina Brenner, projektledare inom industriell teknik med certifikatet för Industry Award 2018. Bild: GEZE GmbH

Fördelar för den interna produktionen och för partner världen över
”Den kontinuerliga ekologiska förbättringen av våra produkter och tillverkningsanläggningar, liksom vår ansvarsfulla syn på naturtillgångar, har högsta prioritet”, säger Marc Alber, teknisk chef på GEZE. ”Det är inte bara våra egna produktionsanläggningar som gynnas av de positiva aspekterna av den nya processen, utan även våra partnerföretag runtom i världen.” Den viktigaste fördelen för beredningsindustrin: eftersom spillet som bildas under produktionen inte längre kontamineras av kylande smörjmedel kan det direkt upptas i tillverkningsprocessen.

Nya trender avgörande för Industry Award 2018
Under mottot ”Integrated Industry” ansökte fler än 1 000 företag till INDUSTRY PRIZE 2018 från organisationen Initiative Mittelstand och förlaget Huber Verlag für Neue Medien GmbH. Hela industrisektorn befinner sig i en övergångsfas på grund av nya trender som maskininlärning, robotteknik och Industry 4.0. Alla ansökningar bedömdes av en oberoende jury bestående av professorer, forskare, experter från industrisektorn och journalister med specialkunskaper. Särskild vikt lades vid progressivitet samt ekologiska, sociala, ekonomiska och tekniska fördelar med den framlagda industriella lösningen.