Brigitte Vöster-Alber har suttit vid rodret för GEZE i 50 år - Mod och framsynthet gör företaget fortsatt framgångsrikt


Den 1 juli 2018 firar Brigitte Vöster-Alber, den verkställande direktören för GEZE GmbH, sitt 50-årsjubileum på företaget. Sedan 1968 har hon suttit vid rodret för företaget som har omkring 3 000 medarbetare i hela världen och är en ledande leverantör av system för dörrar, fönster samt säkerhetsteknik, automatiska dörrsystem och fastighetsautomation. Hon har alltid haft fokus på framtiden och aldrig dragit sig för att fatta tuffa men nödvändiga beslut för företaget. Taktiken har burit frukt och gjort företaget framgångsrikt.

50 år av ledarskap = 50 år av framsteg
Brigitte Vöster-Alber tog över på GEZE när hon bara var 24 år gammal efter att hennes farfar Reinhold Vöster avlidit år 1968. Sedan dess har hon kontinuerligt expanderat företagets strategi, produktsortiment och internationella verksamhet. Idag ökar företaget sin tillväxttakt med produktionsanläggningar i Kina, Spanien och Serbien, 31 dotterbolag och en mängd försäljningsrepresentanter. Även forsknings- och utvecklingssektorn har utökats under hennes beskydd. Under 2017 investerade GEZE 13 miljoner euro i uppförandet av ett nytt toppmodernt utvecklingscentrum vid huvudkontoret i Leonberg. Totalt 28,8 miljoner euro har investerats här under de senaste åren, vilket tydligt visar vilket engagemang denna affärskvinna har både för själva anläggningen och för kvalitetsstämpeln ”Tillverkad i Tyskland”. Företaget fortsätter också att investera i utländska dotterbolag och strävar efter högsta möjliga kvalitetsstandarder. GEZE är därigenom en global spelare men förblir ett företag genomsyrat av traditioner, 100 % familjeägt, och det kan därför växa snabbt för egen maskin.

Brigitte Vöster-Alber har varit VD för GEZE GmbH sedan 1968. Bild: Karin Fiedler för GEZE GmbH


Mod lönar sig
Under det senaste halvseklet har Brigitte Vöster-Alber inte ryggat för att fatta svåra – och några gånger impopulära – beslut. En viktig vändpunkt var separationen från den högt älskade – men inte längre lönsamma – skiddivisionen på 1980-talet. Den frigjorde ny kapacitet som kunde ägnas åt att fokusera på de moderna dörr- och fönsterlösningarna och åt att utöka exportdivisionen ytterligare. Öppenheten och modet att ta till sig nya infallsvinklar visas också i den senaste raden av utvecklingsåtgärder. Under Brigitte Vöster-Albers ledarskap befinner sig företaget nu i framkant när det gäller nätverk för intelligenta byggnader, där man också tar hänsyn till aktuella trender som exempelvis Sakernas Internet (IoT). Sist men inte minst överlevde företaget 2008 års finansiella och ekonomiska kris oskadat under Brigitte Vöster-Albers ledning. År 2009 investerade GEZE 29,6 miljoner euro i expansionsaktiviteter. ”Ett företag kan uppnå fantastisk potential genom att fortsätta att vara aktivt även under problematiska perioder”, menar GEZE:s VD.

”Affärskvinnor är fortfarande inte tillräckligt synliga”
När Brigitte Vöster-Alber utsågs till vd för GEZE fanns det knappast några kvinnor i ledande positioner. ”Jag visste vad det innebar att ha ensamt ansvar för ett familjeföretag på grund av min fars för tidiga död”, säger Vöster-Alber. ”Jag var tvungen att hitta mitt sätt att hävda mig i en mansstyrd värld.” Affärskvinnor betraktades då som någonting onormalt, men det finns definitivt fler i dagens samhälle. Enligt Brigitte Vöster-Alber är det dock fortfarande för få kvinnor i styrelserummen. Traditionella värderingar och klichébilder spelar också in, till exempel att balansera familjen och karriären. Hon har alltid uppmuntrat den här balansen inom GEZE. Med 29 % är andelen kvinnor i ledande positioner på GEZE exceptionellt hög och har under de senare åren ökat med hälften. Det finns också många kvinnor bland företagets yngre talanger och 23 % av företagets traineer och studenter är kvinnor.

Hedersbetygelser för starkt engagemang
För Brigitte Vöster-Alber har entreprenörskap alltid varit nära kopplat till socialt engagemang. Hon ärvde den här attityden från sin farfar, byggde vidare på den och belönades år 2009 med Förbundsrepublikens förtjänstkors. År 2013 – det år då företaget firade sitt 150-årsjubileum – utsågs hon till hedersmedborgare i staden Leonberg. En hedersbetygelse som tidigare hade förärats hennes farfar Reinhold Vöster. År 2016 hedrade Konrad Adenauer-stiftelsen Brigitte Vöster-Alber med utmärkelsen Preis Soziale Marktwirtschaft 2016 (priset för social marknadsekonomi). ”Hon är drivkraften bakom familjeföretagets mål och väktare av dess värderingar.  Hon är också ett utmärkt exempel på en bred entreprenöriell vision, innovationsförmåga och tar ett långtgående ansvar för företagets anställda, samhället i stort liksom miljön”, säger juryn i sitt uttalande. Dessutom tilldelades hon staten Baden-Württembergs affärsmedalj år 2016. Den tilldelas personer och företag som enastående väl har tjänat affärsverksamheter i Baden-Württemberg.

När det gäller samhället ligger hjälpprojekt för barn, som den Stuttgart-baserade Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. (Olgäle-stiftelsen för sjuka barn) och hjälporganisationen Plan International, nära fyrabarnsmammans hjärta. Sponsring av aktiviteter som är relaterade till konst, kultur och sport är också oerhört viktigt. Som djurvän är Brigitte Vöster-Alber särskilt intresserad av ridsport, och hon skulle egentligen hellre ha läst till veterinär. Hon firar årsdagen genom att tillbringa tid med sina hästar och hundar, något som skänker henne en viktig vilopaus från affärslivet. Precis som hennes farfar brukade göra med hennes far leder hon företaget i ett konstruktivt samarbete med sina fyra barn (en av döttrarna valde att studera till läkare).