20-årsjubilar firar framgångar på en extremt krävande marknad


Den 29 oktober är det 20 år sedan tyska GEZE GmbH etablerade sitt dotterbolag i Norden, GEZE Scandinavia AB och som började med att sälja mekaniska dörrstängare genom grossister i Sverige. GEZE är idag en av marknadens ledande leverantörer av intelligenta lösningar för fönster och dörrar samt rådgivning, installation och service. Enligt Skandinavienchefen Morten Nielsen har dotterbolaget varit särskilt skickligt på att möta marknadens höga krav på kvalitet och smidig tillgång till fastighetsmarknaden.

När GEZE öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm 1998 var internationaliseringen av den tyska verksamheten fortfarande i sin linda. Idag är GEZE, som grundades 1863, globalt representerat med 31 dotterbolag i olika länder.

På det nordiska planet finns GEZE i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt i de baltiska länderna. År 2003 anställdes Morten Nielsen som första medarbetare i Danmark och 2010 övertog han rodret för hela Skandinavien.

”På 1990-talet dominerades den nordiska marknaden av några få stora spelare, och GEZE var inte en av dem. Vi började med att sälja dörrteknik genom distributörer, men har genom åren lyckats bygga upp ett starkt varumärke i Norden och en organisation av kompetenta och servicefokuserade medarbetare inom alla avdelningar. Idag är vi involverade i stora fastighetsprojekt med rådgivning, installation och service och utvecklar några av marknadens mest innovativa automatiklösningar till dörrar”, säger Morten Nielsen, adm. chef för GEZE Scandinavia AB.

VD för GEZE GmbH Brigitte Vöster-Alber berättar att det skandinaviska dotterbolaget är ett av de snabbast växande inom GEZE:

”Jag har följt utvecklingen av vårt skandinaviska dotterbolag med stor glädje och stolthet under åren. Det har genomgått en fantastiskt spännande utveckling på 20 år och är ett av koncernens snabbast växande dotterbolag med ett ökande antal medarbetare och större omsättning i stort sett varje år. Det är en anmärkningsvärd prestation på en mycket krävande marknad, där arkitektur och säkerhetsbestämmelser sätter standarden för byggnadsindustrin i övriga världen.”Skandinavien skiljer ut sig
Enligt Morten Nielsen har skandinaviska byggprojekt särskilt fokus på barriärfria byggnader, dvs. hög tillgänglighet för barn, äldre och rörelsehindrade. Dessutom efterfrågar den nordiska marknaden även hållbarhet och inbyggd intelligens i lösningarna, så att dörrar och fönster styrs automatiskt för att skapa naturlig ventilation och reglera såväl koldioxidnivå som energiförbrukning, samt vid brand och rökutveckling.

”Byggherrarna i Skandinavien ställer ofta högre krav på tillgänglighet, hållbarhet och intelligent automatik än de minimikrav som de europeiska standarderna föreskriver. I Norden är fastigheters dörrar ofta automatiserade i en utsträckning som man inte ser på andra håll. Skandinavien går i täten medan övriga Europa håller ett öga på vilka lösningar som används i skandinaviska fastigheter, bland annat skolor, museer, supersjukhus och kommersiella fastigheter”, säger Morten Nielsen.

Medarbetarna ska vara nära kunderna
År 2015 fick Morten Nielsen också ansvar för Baltikum, och idag täcker GEZE Scandinavia ett geografiskt område som är 4,5 gånger så stort som Tyskland. Ett väsentligt element i företagsstrategin har därför varit att sprida organisationen, så att GEZE:s medarbetare ska komma nära de enskilda marknaderna och kunderna.

”Våra projektrådgivare, försäljningsingenjörer och distriktssäljare är primärt ute på marknaden, så att de kan erbjuda bästa möjliga rådgivning och vara med från projektfasens början. Det ställer stora krav på ledning och organisation, när medarbetarna inte kommer in till kontoret varje dag. Men på det här viset sätter vi kundernas behov i centrum – både i ord och handling”, säger han.


Faktaruta

  • GEZE Scandinavia omfattar Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Baltikum och har sammanlagt 75 medarbetare
  • Morten Nielsen anställdes 2003 och var den första danska medarbetaren på GEZE. Sedan 2010 har Morten Nielsen varit adm. chef för GEZE Scandinavia AB
  • GEZE grundades 1863 och är fortfarande familjedrivet. VD Brigitte Vöster firade nyligen 50-årsjubileum. Hon har gått i spetsen för en framgångsrik tillväxtstrategi genom internationalisering och införande av nya tekniker
  • Idag är GEZE globalt representerat och har ca 3 000 medarbetareOm GEZE GmbH
GEZE GmbH är på globalt plan en av de mest framgångsrika utvecklarna och tillverkarna av system inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik. GEZE har en omfattande produktpalett av automatiska dörrsystem och dörrteknik, glassystem, rök- och brandventilation, säkerhetssystem samt fönster- och ventilationsteknik. Med sina höga kvalitetsstandarder bidrar GEZE:s produkter till innovativa byggkoncept i hela världen.