Med GEZE och Mozart till Prag

Inom ramen för sponsring av kulturaktiviteter stödde GEZE galleriföreningen Leonberg med en generös gåva.  Denna arrangerade en litterär-musikalisk resa efter en novell av Eduard Mörike, i Pomeranzengarten i Schloss Leonberg.

Parallellt med blåsensemblen från ungdomsmusikskolan, läste stadsskådespelare Wolfgang Höper ur Mörikes "Mozart auf der Reise nach Prag".  De unga musikerna under ledning av Frank Lehmann spelade stycken från Don Giovanni. Den härliga kvällsstämningen i Pomerensgarten bidrog till de 200 besökarnas förtjusning. Som avslutning på arrangemanget avnjöts  dryck och små delikatesser som inbjöd till att stanna ytterligare i den från renässansen härstammande trädgården.
Pomeranzengarten i Schloss Leonberg