Konst berör människor

Åtta år efter sitt bildande har galleriföreningen Leonberg egna utställningslokaler. Möjliggjort tack vare generösa gåvor från sponsorer som GEZE och det nära samarbetet mellan galleriföreningen och staden Leonberg.
Söndagen den 19 september var det så dags:

I den skyddade ladubyggnaden på Zwerchstrasse, kunde tack vare outtröttligt arbete från föreningsmedlemmarna det nya galleriet öppnas. Efter inledande ord från föreningsordförande professor Kuhn och överborgmästare Schuler, som båda underströk betydelsen av konst och kultur, trängdes fler än trehundra konstvänner på den första utställningen.  
Det ställdes ut stålskulpturer av Robert Schad ,och kulspetsteckningar av Rolf Sauerwein.

Med det nya galleriet får Leonberg ett attraktivt forum för konstnärer och deras verk. För att skapa ett galleri i den historiska byggnaden som passar in i stadsbilden skapade GEZE glasfasaden och ett glastorn, som fungerar som utrymningsväg.
www.galerieverein-leonberg.de
Galleriföreningen Leonberg
Öppning av det nya galleriet
Galleriföreningen i Esslingen