Sponsoring

Våra sponsringsaktiviteter är lika mångsidiga som det samhälle vi lever i. Vi står som sponsorer för bland annat kulturella evenemang, idrottsevenemang och fortbildningar. I fokus ligger framför allt projekt med regional anknytning i och runt vårt säte i Leonberg.

Läs referensberättelse

Konst berör människor

Åtta år efter sitt bildande har galleriföreningen Leonberg egna utställningslokaler.

Läs referensbärettelse

Med GEZE och Mozart till Prag

Inom ramen för sponsring av kulturaktiviteter stödde GEZE galleriföreningen Leonberg med en generös gåva.

Läs referensberättelse

Literaturhaus Stuttgart e.V.

Främjandet av gemensamma institutioner har en lång tradition hos GEZE.