Olgastiftelsen

Redan andra året stöttade vi Olgastiftelsen.  Där som stad och land möter sin finansiella gräns, blir stiftelsen aktiv.  Tyngdpunkten är därvid: att förbättra den psykosociala omsorgen, att skapa en bättre atmosfär för barn, finansiera de modernaste medicinska apparaterna och främja utbildning och forskning.  
Olgasjukhuset (olgäle) är det enda barnsjukhuset i Stuttgart och står alltid mot de finansiella gränserna. Under framgångsrik ledning av direktör Cornelia Kieferle-Nicklas samt ordförande Fru Dr. Stefani Schuster har under de senaste 10 åren flera projekt framgångsrikt förverkligats. Brådskande, nödvändiga medicinska apparater eller även säkerställandet av personlig omsorg av patienterna och deras föräldrar täcks av donationer till stiftelsen Olgäle. I medelpunkten för strävandet står därvid alltid att ställa den bästa möjliga försörjningen till förfogande för de sjuka barnen och deras föräldrar.

Mer information finns på www.olgaele-stiftung.de.
Birgitte Vöster-Alber vid överlämnandet av en donation