Donation till jorbävningsoffer i Kina

Den 12 maj 2008 drabbades Kina av en ödeläggande jordbävning med en styrka på 7,9 på Richterskalan. Värst drabbat var den centrala provinsen Sichuan.
Medarbetarna i det kinesiska dotterbolaget i Tianjin, mer än 2000 km från jordbävningens epicentrum, gick genast till aktion för att samla in pengar, till vilket medarbetarna vid huvudkontoret i Leonberg spontant anslöt sig. Medarbetarna i Leonberg samlade in en summa av 1 165 Euro, vilken dubblerades av företagsledningen i Leonberg och avrundades till 2500 Euro totalt. I Tianjin samlades totalt 4 773 Euro in. Dessutom skänkte GEZE GmbH 10 000 Euro. Den totala summan av 17 272 Euro från den samlade aktionen överfördes till Röda korset i provinsen Sichuan och användes för att upprätta nödhjälplager för de mer än fem miljoner hemlösa och skadade, rent dricksvatten, mat och mediciner. "Vi glädjer oss speciellt mycket över att våra tyska kolleger så spontant deltog i vår insamling för de jordbävningsdrabbade" säger Maggie Zhang, personalchef vid GEZE Tianjin.
En speciellt nära förbindelse finns mellan GEZE och Kina sedan bildandet av dotterbolaget 1996 med anslutande produktion i hamnstaden Tianjin, ca 120 km sydost från Peking.  Det direkta engagemanget från GEZE i Kina syftar samtidigt till att möta den ökande efterfrågan på den asiatiska marknaden och världsmarknaden och fäster därmed Leonbergs ställning. Produktionen i Tianjin skapar dessutom ledig kapacitet i Leonberg som behövs för det högteknologiska området för automatiska dörrsystem.
Försäljningsmedarbetare från GEZE Industries Co., Ltd i Tianjin.
”Löp för livet” i Ditzinger
I strålande vårsol löpte den 27 april 2008 30 löpare från GEZE för ett gott syfte "Löp för livet": Bundeslandsföreningen för cystisk fibros i Baden-Württemberg, arrangerade det 10:e Ditzinger Löp för livet till förmån för patienter med  cystisk fibros. Målet för välgörenhetsloppet var att samla in pengar till föreningen för cystisk fibros, för projekt som förbättrar terapi och forskning kring cystisk fibros, vidareutbilda läkare och sjukgymnaster och rehabiliteringsåtgärder för drabbade.  
Den färgstarka blandningen av GEZE-medarbetare löpte tillsammans 450,5 kilometer Varje kilometer som löptes sponsrades med 20 Euro, så att en summa av mer än 9000 Euro samlades in. Vid starten fanns representanter för alla avdelningar från företagsledning till lärlingar och tidigare medarbetare. GEZE-medarbetare kom även från Hessen, Saarland och Rhein-Neckar triangeln.  Lika färgstark som blandningen av GEZE medarbetare var Livslöparna själva. Livsloppet är ett öppet joggnings- och promenadarrangemang, som tillåter proffslöparna likaväl som hobbyjoggaren, att mellan 08.30 och 16.00 löpa efter egen förmåga och rytm. Michael Rasimus, organisatör hos GEZE, löpte 50 km i tre etapper, Azubi Björn Schradi löpte lätt 24 kilometer. Som "livsvandrare" bevisade Martina Martens stor uthållighet och gick 17,5 kilometer. Glädjen med ett gott ändamål knöt också samman alla de andra GEZE-medarbetarna med mindre etapper. Peter Vogel gick med förstärkning vid starten: Hans 10 årige son Lukas klarade 10 kilometer.
Med den otvungna atmosfären i det öppna loppet, där det inte gällde hastighet, utan handlade mer om antalet sponsrade kilometer, kommer säkert nästa år fler GEZE-medarbetare att delta i Livsloppet  och därigenom lära känna både manliga och kvinnliga kolleger från andra avdelningar.
Mukovisidose (CF) är den vanligaste, medfödda och obotliga  ämnesomsättningssjukdomen i mellaneuropa. Cystisk fibrossjuka behöver daglig intensiv fysioterapi, andningsgymnastik och inhaleringar och måste kontinunerligt använda mediciner mot infektioner. Med intensiv vård och behandling är en livslängd på över 30 år möjlig.
Ladda ner pressmeddelande: Högtidligt överlämnande av en donationscheck
GEZE-medarbetare "löper" 9000 Euro för cystisk fibros-sjuka.
Högtidligt överlämnande av en donationscheck.