GEZE:s miljöpolitik

Vårt företags starka tillväxt ställer oss ständigt inför miljömässigt nya utmaningar. Vi strävar därvid efter kontinuerliga förbättringar av produkternas och produktionens ekologi samt ett sparsamt utnyttjande av naturliga resurser. Från produktutveckling via tillverkning till distribution arbetar vi enligt de modernaste ekologiska och ekonomiska standarder.

Bevarande av naturmiljöer och livsförutsättningar till kommande generationer är för GEZE en del av företagets ansvar.