GEZE kvalitet

Kontinuerliga förbättringar av våra produkter och vår service hör till våra grundpelare. Vi vill nämligen som en premium-leverantör inte bara uppfylla dina förväntningar utan överträffa dem.

Vi måste naturligtvis också med våra produkter och tjänster uppfylla och mäta oss mot en rad av riktlinjer och normer vars uppfyllande krävs av myndigheter, förbund och försäkringsbolag:

Automatisk dörrteknik:

EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4

Dörrteknik:

DIN EN 1154DIN EN 1155DIN EN 1158

RWA och ventilationsteknik:  

DIN EN 12101-2

Säkerhetssystem:

DIN EN 179, DIN EN 1125

Barriärfritt byggande:

DIN 18024-2, DIN 18025


Naturligtvis uppfyller våra produkter och systemlösningar dessa bestämmelser, eftersom när det gäller människors säkerhet kan kvalitetsmetoder och kontroller inte vara för stränga.

Våra produkter och systemlösningar är ständigt utsatta för egen- och externövervakning och är försedda med diverse tillstånd, testgodkännande och testcertifieringar via nationella och internationella institut (t.ex. MPA Stuttgart)!

Dessutom är vi medlemmar i olika fackförbund och -föreningar: