Hållbar ekonomi

För GEZE är hållbarhet en integrerad del av den dagliga verksamheten. Vi arbetar enligt senaste miljöstandarder i alla led av produktionen – från produktutveckling och tillverkning till försäljning. Syftet är minska miljöbelastningen till ett minimum. Den här principen följer vi inte bara i fråga om produktutveckling utan i all verksamhet som kan ha en miljöpåverkan. Certifieringarna för vår miljöhanteringssystem och våra produkter är ett tydligt bevis på detta. Samtidigt strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster för att inte bara möta utan överträffa våra kunders förväntningar. Till vår hjälp har vi ett certifierat kvalitetsstyrningssystem som används i våra produktionsanläggningar. Vårt mål: att snabbt leverera våra produkter till kunder över hela världen.