Riktlinjer

GEZE ska förbli ett innovativt, flexibelt och tillförlitligt företag även i framtiden. På så sätt kommer vi att kunna fortsätta erbjuda högvärdiga och marknadsanpassade produkter världen över. Följande riktlinjer utgör grunden för att vi ska kunna reagera framgångsrikt på konjunkturväxlingar och förändringar på marknaden.

GEZE kommer även i fortsättningen att...

*       förbli ett familjeföretag

*       satsa på långvarig avkastning istället för kortsiktig vinst

*       finansiera expansion med egna medel

*       undvika att bli beroende av tredje parter*

         (*kunder, leverantörer, banker) 

*       inta en framtidsorienterad ställning på marknaden

 

Främsta fokus i allt vi gör är...

*       kundtillfredsställelse

*       serviceorientering

*       produktinnovation

*       processkvalitet

*       produktkvalitet

*       tillförlitlighet