Global kultur

Tyska Leonberg är och förblir vårt säte och vår centrala produktionsort. I en globaliserad värd inriktar vi oss dock även på att kontinuerligt utöka vår internationella verksamhet. Vi vill bygga ut detta internationella nätverk för att kunna vara en tillförlitlig partner för kunder i världens alla hörn.