GEZE Umweltpolitik

Hållbarhet hos GEZE

GEZE har sedan företagets grundande satsat på en långsiktig strategi. Som familjeföretag ligger vår fokus på långvarig avkastning istället för på kortfristig vinstmaximering. För att säkerställa att vi förblir innovativa fortbildar vi kontinuerligt våra medarbetare. De utgör grunden för vårt företags framgång på lång sikt – en förutsättning för att vi ska kunna bevara arbetsplatser och skapa nya anställningsmöjligheter världen över. Global verksamhet medför globalt ansvar. En viktig prioritering för vårt företag är att göra våra produkter och produktionsanläggningar mer miljövänliga och att hantera naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Otaliga certifieringar vittnar om detta.

För GEZE innebär ansvar även att se bortom de egna intressena. Genom vårt djupa sociala engagemang och olika sponsringsaktiviteter vill vi ge långfristiga perspektiv åt våra medmänniskor och åt sociala organisationer.