GEZE Logtyp

Generell information om GEZE loggan:

GEZE och   är ett internationellt skyddat varumärke för GEZE GmbH, Lenonberg.

Användandet av alla GEZE varumärken är endast tillåten efter skriftligt godkännande av GEZE GmbH. Skicka gärna din ansökan via e-post till marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com


Filinformation:

  • Illustrator.EPS/vektorlista
  • JPEG  

EPS: Logotypens visningsstorlek kan skalas i Illustrator.EPS – utan kvalitetsförlust. Användningsbar t.ex. för tryckta medier och för mässinslag

JPEG: Det här filformatet kan med fördel användas på webbplatser (RGB), och lämpar sig även för tryckta medier (CMYK) upp till en maximal bredd av 7 cm

Färgdefinition:
gul: PANTON 136 C 0 / M 28 / Y 79 / K 0  //  R 254 / G 191 / B 80
blå: PANTON 280 C 100 / M 72 / Y 0 / K 18  //  R 0 / G 73 / B 144