Boxer E-ISM

GEZE Boxer E-ISM


Integrerad dörrstängare med elektromekanisk uppställning och koordinator

Systemet GEZE Boxer E-ISM är försedd med en glidskena, som innehåller elektromekanisk (E)-uppställning för båda dörrbladen, och  en integrerad koordinator. Glidskenan  syns endast när dörren är i öppet läge. När det aktiva dörrbladet släpper från magnetuppställningen stannar det i väntläge till den passiva dörren stängts och det aktiva dörrbladet frikopplas med hjälp av koordinatorspärren så att även den kan stängas .


Produktegenskaper

  • Användbar för höger- och vänsterdörrar
  • För branddörrar krävs ett extra lämplighetstest för dörren
  • Specialutförande: för smala dörrar (centumavstånd 1130-1300 mm); asymmetriska dörrar: Minsta dörrbladsbredd 420 mm passiv dörr
  • Alla variabla parametrar bekvämt justerbara  även när dörrstängaren är monterad


Produktegenskaper Boxer E-ISM 2-4

  • Integrerad dörrstängare Boxer för dörrar upp till 1 100 mm dörrbladsbredd
  • Stängningskraft justerbar EN 2-4


Produktegenskaper Boxer E-ISM 3-6

  • Integrerad dörrstängare Boxer för dörrar upp till 1 400 mm dörrbladsbredd
  • Stängningskraft justerbar EN 3-6

Relaterade produkter

Integrerad stängning

Boxer ISM

Boxer E-ISM

Boxer EFS-ISM

Stängningskraft

2 - 4 / 3 - 6

2 - 4 / 3 - 6

4

Brandgodkänd

 

 

 

Dörrbladsbredd  min max[mm]

1.300 ≤ 2.200 /
1.300 ≤ 2.800

1.300 ≤ 2.200 / 1.300 ≤ 2.800

1.335 ≤ 2.200

Dörrbladsbredd min[mm] passivdörr

≥ 540

≥ 540

≥ 540

Dörrens vikt [kg]

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130

Dörrtjocklek [mm]

≥ 40 / ≥ 50

≥ 40 / ≥ 50

≥ 50

Funktioner och inställningar

Justerbar stängningskraft

 

 

 

Öppningsdämpning

 

 

 

Tillslagskraft

 

 

 

Justerbar stängningshastighet

 

 

 

Optisk storleksindikator

 

 

 

Justerbar uppställning

  mekan.

  elektromekan.

 

Rökdetektorcentral integrerad

 

 

 

Freeswing funktion

 

 

 

   ja       nej       tillval